APA način citiranja

International HISPA Congress Lisbon, P. (1982). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida.

Čikaški stil citiranja

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

MLA način citiranja

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.