Proceedings of the IX International HISPA Congress

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: International HISPA Congress Lisbon, Portugal)
Materialtyp: Konferenspublikation Bok
Språk:Portuguese
German
English
Publicerad: [Lisbon, Portugal] Ministerio da Qualidade de Vida [1982]
Ämnen: