Proceedings of the IX International HISPA Congress

Opis bibliograficzny
Korporacja: International HISPA Congress Lisbon, Portugal)
Format: Conference Proceeding Książka
Język:Portuguese
German
English
Wydane: [Lisbon, Portugal] Ministerio da Qualidade de Vida [1982]
Hasła przedmiotowe: