Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Calagopi, Sacha (Author)
Andre forfattere: Bauza, jamie (Illustrator), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
Format: Bog
Sprog:English
Filipino
Udgivet: Makati City UNICEF [2015]
Udgivelse:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
Fag: