Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

书目详细资料
主要作者: Calagopi, Sacha (Author)
其他作者: Bauza, jamie (Illustrator), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
格式: 图书
语言:English
Filipino
出版: Makati City UNICEF [2015]
版:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
主题: