Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Calagopi, Sacha (Autor)
Altres autors: Bauza, jamie (Illustrador), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
Format: Llibre
Idioma:English
Filipino
Publicat: Makati City UNICEF [2015]
Edició:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
Matèries: