Ang sabi ni nanay, and sabi ni tatay

"Mother teaches Rosalie to clean, go to amrket, and to laundry. Meanwhile, father trains Francis to do minor repairs and wash the car."--Page 4 of cover.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Calagopi, Sacha (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Bauza, jamie (Illustratör), San Buenaventura, Janina (layout artist.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Filipino
Publicerad: Makati City UNICEF [2015]
Upplaga:Unang limbag ng pangalawang edisyon, 2015
Ämnen: