Récital Vlado Perlemuter

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Perlemuter, Vlado (Framförande person, spelare, musiker, etc.)
Materialtyp: Ljudupptagning Bokavsnitt
Publicerad: [Japan] Denon ; Nippon Columbia p1987
Ämnen: