Récital Vlado Perlemuter

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Perlemuter, Vlado (Người thi hành)
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Được phát hành: [Japan] Denon ; Nippon Columbia p1987
Những chủ đề: