A concise introduction to mixed methods research

Opis bibliograficzny
1. autor: Creswell, John W. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles SAGE [2015]
Hasła przedmiotowe: