Musical voices of Asia Asian traditional performing arts 1978

Opis bibliograficzny
Korporacja: Kokusai Kōryū Kikin
Format: Audio Rozdział
Język:Bengali
Burmese
Japanese
Mongolian
Pahlavi
Wydane: Tokyo, Japan JVC p1979
Hasła przedmiotowe: