Local government directory province of Northern Samar.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines (Republic). Congress.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Manila The Commission 1970.
Hasła przedmiotowe: