The Challenge of democracy American government in global politics

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Janda, Kenneth (Autor), Berry, Jeffrey M. (Autor), Goldman, Jerry (Autor), Schildkraut, Deborah (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Australia Wadsworth, Cengage Learning [2014]
Wydanie:Twelfth edition, International edition.
Hasła przedmiotowe: