The Challenge of democracy American government in global politics

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Janda, Kenneth (Författare, medförfattare), Berry, Jeffrey M. (Författare, medförfattare), Goldman, Jerry (Författare, medförfattare), Schildkraut, Deborah (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Australia Wadsworth, Cengage Learning [2014]
Upplaga:Twelfth edition, International edition.
Ämnen: