Παραπομπή APA

Stiftung Entwicklung und Frieden., & Hippler, J. (2005). Nation-building: A key concept for peaceful conflict transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn.

Παραπομπή Chicago Style

Stiftung Entwicklung und Frieden., και Jochen Hippler. Nation-building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn, 2005.

Παραπομπή MLA

Stiftung Entwicklung und Frieden., και Jochen Hippler. Nation-building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation? London: Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.