Nation-building a key concept for peaceful conflict transformation?

Opis bibliograficzny
Korporacja: Stiftung Entwicklung und Frieden.
Kolejni autorzy: Hippler, Jochen (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
German
Wydane: London Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn 2005.
Hasła przedmiotowe: