Nation-building a key concept for peaceful conflict transformation?

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Stiftung Entwicklung und Frieden.
Övriga upphovsmän: Hippler, Jochen (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
German
Publicerad: London Pluto in association with the Development and Peace Foundation, Bonn 2005.
Ämnen: