Mahler's symphonic sonatas

Opis bibliograficzny
1. autor: Monahan, Seth (Autor)
Format: Rozdział
Język:English
Wydane: New York Oxford University Press [2015]
Seria:Oxford studies in music theory
Hasła przedmiotowe: