Scientific writing for psychology lessons in clarity and style

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kail, Robert V. (Författare, medförfattare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Los Angeles, Calif. SAGE [2015]
Ämnen: