Sining at lipunan

Bibliografiske detaljer
Main Authors: Flores, Patrick D. (Author), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (Author)
Format: Bog
Sprog:Filipino
Udgivet: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
Udgivelse:Unang edisyon.
Fag: