Sining at lipunan

מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Flores, Patrick D. (Author), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (Author)
פורמט: ספר
שפה:Filipino
יצא לאור: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
מהדורה:Unang edisyon.
נושאים: