Sining at lipunan

書誌詳細
主要な著者: Flores, Patrick D. (著者), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (著者)
フォーマット: 図書
言語:Filipino
出版事項: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
版:Unang edisyon.
主題: