Sining at lipunan

Bibliografske podrobnosti
Main Authors: Flores, Patrick D. (Author), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (Author)
Format: Knjiga
Jezik:Filipino
Izdano: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
Izdaja:Unang edisyon.
Teme: