Sining at lipunan

书目详细资料
Main Authors: Flores, Patrick D. (Author), De la Paz, Cecilia Sta. Maria (Author)
格式: 图书
语言:Filipino
出版: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas [2000].
版:Unang edisyon.
主题: