Between humanities and the digital

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Svensson, Patrik (Redaktor), Goldberg, David Theo (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, Massachusetts The MIT Press [2015]
Hasła przedmiotowe: