Between humanities and the digital

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Svensson, Patrik (Utgivare, redaktör, sammanställare), Goldberg, David Theo (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Cambridge, Massachusetts The MIT Press [2015]
Ämnen: