Trích dẫn APA

Jocson, M. O., Martinez, M. C., Martinez, C. M., Ramos, T. G., & Alcaraz, C. V. (2014). Filipino sa iba't ibang disiplina. Pateros, Metro Manila: Grandbooks Publishing Inc.

Trích dẫn kiểu Chicago

Jocson, Magdalena O., Maria C. Martinez, Celerina M. Martinez, Teodosia G. Ramos, và Cid V. Alcaraz. Filipino Sa Iba't Ibang Disiplina. Pateros, Metro Manila: Grandbooks Publishing Inc, 2014.

Trích dẫn MLA

Jocson, Magdalena O., et al. Filipino Sa Iba't Ibang Disiplina. Pateros, Metro Manila: Grandbooks Publishing Inc, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.