Khruschev remembers

Opis bibliograficzny
1. autor: Crankshaw, Edward
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Bantam Books 1990.
Hasła przedmiotowe: