Applied Computing and Informatics [ejournal]

Opis bibliograficzny
Korporacja: Ebsco
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Netherlands Elsevier 2014-
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=65ebeca2-f860-4923-911a-52b6ad6be101%40sessionmgr103&hid=108&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.5a38270d1194473b925af4a4fbda928&db=edsdoj