Trích dẫn APA

Salanga, A. N. Viborg, Denmark.

Trích dẫn kiểu Chicago

Salanga, Alfrredo Navarro. Viborg, Denmark.

Trích dẫn MLA

Salanga, Alfrredo Navarro. Viborg, Denmark.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.