Archives of control sciences [ejournal]

Opis bibliograficzny
Korporacja: Ebsco
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Poland De Gruyter Open 2014-
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=e8a6892c-2801-4cad-a1fe-35f73f630411%40sessionmgr103&hid=111&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.b5fbacf7c044bb2bfbe2ef39a12fa7c&db=edsdoj