New trends in mathematical sciences [ejournal]

Manylion Llyfryddiaeth
Awdur Corfforaethol: Ebsco
Fformat: Cit
Iaith:English
Cyhoeddwyd: Istanbul, Turkey Yildiz Technical University [2013]-
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=aa8765ef-16a8-4d53-9e22-df395d79fe56%40sessionmgr4007&hid=4208&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edsdoj.b982736043f24b20aff5250b38e7af4e&db=edsdoj