APA način citiranja

Ebsco. (2014). Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang.

Čikaški stil citiranja

Ebsco. Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang, 2014.

MLA način citiranja

Ebsco. Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang, 2014.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.