Trích dẫn APA

Ebsco. (2014). Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ebsco. Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang, 2014.

Trích dẫn MLA

Ebsco. Scientific Journal of Informatics [ejournal]. [Indonesia]: Jurusan Ilmu Komputer Universitas Negeri Semarang, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.