Trích dẫn APA

Jåahåana, S. (2015). Work for human development. New York, NY: United Nations Development Programme.

Trích dẫn kiểu Chicago

Jåahåana, Selima. Work for Human Development. New York, NY: United Nations Development Programme, 2015.

Trích dẫn MLA

Jåahåana, Selima. Work for Human Development. New York, NY: United Nations Development Programme, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.