Work for human development

Opis bibliograficzny
1. autor: Jåahåana, Selima (Autor)
Korporacja: United Nations Development Programme.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY United Nations Development Programme [2015]
Seria:Human development report 2015.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_1.pdf