Sibod ideology and expressivity in Binanog dance, music, and folkways of the Panay Bukidnon

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muyco, Maria Christine (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Ateneo de Manila University Press [2016]
Những chủ đề: