World politics trend and transformation

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Blanton, Shannon Lindsey (Autor), Kegley, Charles W. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston, MA Cengage Learning 2017.
Wydanie:2016-2017 edition
Hasła przedmiotowe: