Trích dẫn APA

Lu Chuan. (2002). The missing gun. Beijing, China: China Film Group Inc.; distributed in the Philippines by MagnaVision.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lu Chuan. The Missing Gun. Beijing, China: China Film Group Inc.; distributed in the Philippines by MagnaVision, 2002.

Trích dẫn MLA

Lu Chuan. The Missing Gun. Beijing, China: China Film Group Inc.; distributed in the Philippines by MagnaVision, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.