Trích dẫn APA

Binghay, V. Developing a TQS culture.

Trích dẫn kiểu Chicago

Binghay, Virgel. Developing a TQS Culture.

Trích dẫn MLA

Binghay, Virgel. Developing a TQS Culture.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.