Trích dẫn APA

Binghay, V. Educating the corporate persons: A process of learning the corporate culture : Chapter 2.

Trích dẫn kiểu Chicago

Binghay, Virgel. Educating the Corporate Persons: A Process of Learning the Corporate Culture : Chapter 2.

Trích dẫn MLA

Binghay, Virgel. Educating the Corporate Persons: A Process of Learning the Corporate Culture : Chapter 2.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.