Trích dẫn APA

Ofreneo, R. A divided economy, a divided labor force, and a divided labor movement.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ofreneo, Rene. A Divided Economy, a Divided Labor Force, and a Divided Labor Movement.

Trích dẫn MLA

Ofreneo, Rene. A Divided Economy, a Divided Labor Force, and a Divided Labor Movement.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.