Best IR/HRM practices and global competition

Opis bibliograficzny
1. autor: Ofreneo, Rene
Kolejni autorzy: Serrano, Melisa, Marasigan, Leian
Format: Rozdział