Trích dẫn APA

Sale, J. Labor disputes, trade unions and collective bargaining: An analysis from a decision theoretic perspective.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sale, Jonathan. Labor Disputes, Trade Unions and Collective Bargaining: An Analysis From a Decision Theoretic Perspective.

Trích dẫn MLA

Sale, Jonathan. Labor Disputes, Trade Unions and Collective Bargaining: An Analysis From a Decision Theoretic Perspective.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.