Trích dẫn APA

Sibal, J. Employee cooperatives and enterprises: A new mechanism in human resource management.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sibal, Jorge. Employee Cooperatives and Enterprises: A New Mechanism in Human Resource Management.

Trích dẫn MLA

Sibal, Jorge. Employee Cooperatives and Enterprises: A New Mechanism in Human Resource Management.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.