Philippines

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Sibal, Jorge
Altres autors: Amanate, Maragtas S. V., Tolentino, Catalina
Format: Capítol de llibre