HRD and corporate social responsibility

Bibliografski detalji
Glavni autor: Sibal, Jorge
Format: Poglavlje knjige