Trích dẫn APA

Sibal, J. The applications of industrial, community and public relations to occupational medicine and health.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sibal, Jorge. The Applications of Industrial, Community and Public Relations to Occupational Medicine and Health.

Trích dẫn MLA

Sibal, Jorge. The Applications of Industrial, Community and Public Relations to Occupational Medicine and Health.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.