Trích dẫn APA

Teodosio, V. Community participation through cooperatives in addressing basic services: The Philippine experience.

Trích dẫn kiểu Chicago

Teodosio, Virginia. Community Participation Through Cooperatives in Addressing Basic Services: The Philippine Experience.

Trích dẫn MLA

Teodosio, Virginia. Community Participation Through Cooperatives in Addressing Basic Services: The Philippine Experience.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.