Performing politics media interviews, debates and press conferences

Opis bibliograficzny
1. autor: Craig, Geoffrey (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge , UK Polity Press 2016.
Hasła przedmiotowe: